• Allt inom solskydd och solskyddstyrning

Ångströmlaboratoriet

Byggstart: 2018
Första inflyttning: 2022
Hyresgäst: Uppsala universitet
Verksamhet: Forskning och utbildning
Arkitekter: PE Teknik & Arkitektur

Bruttoarea: 72 000 kvm
Ort: Uppsala
Campusområde: Ångströmlaboratoriet
Byggbolag:    NCC Sverige AB

Ångströmlaboratoriet är en av Uppsala universitets större anläggningar.

Här finns teknisk-naturvetenskapliga institutioner och forskningsgrupper inom fysik, kemi, matematik och materialvetenskap.

När byggnaden står klar kommer cirka 400 personer ha den som sin arbetsplats och med flytten kommer även cirka 1000 nya studenter till Ångströmlaboratoriet. Denna satsning, som går under namnet Nya Ångström, görs för att uppnå nya spännande samarbeten och för att skapa en god och attraktiv kunskapsmiljö för såväl studenter som för lärare och forskare.

Syrmans EL har fått till uppgift att projektera, leverera och installera produkter och tjänster för sol- och klimatavskärmning.

Partners