Affärsområde

Syrmans EL AB har genom åren specialiserat sig framförallt inom 3 affärs områden.

Solskydd

Affärsområdet är stort och komplext. Men med rätt expertis och produktval kan man uppnå maximalt mervärde och energieffektivitet inom kommersiella och administrativa byggnader.

Syrmans EL AB är mångårig partner till Warema international som är ledande tillverkare av produkter för solskydd. Vi hjälper våra kunder med systemhandlingar, beräkningar, bygghandlingar, cad ritningar samt leverans och montage av produkter för att säkerställa maximalt mervärde för våra kunder.

Solskyddsstyrning

I vår produktportfölj ingår även Waremas olika styrprodukter för solskydd. Syrmans EL AB har utbildning och kompetens bland annat av Waremas olika styr produkter för solskyddsstyrning i Sverige.

Rökgas- och komfortventilation ”Luck motorer och automation”

Syrmans EL AB är partner till Kingspan STG-BEIKIRCH GmbH, Som är en av Europas ledande tillverkare av produkter för rökgas- och komfortventilation.
Vår systemlösningar används för industriella, kommersiella och administrativa byggnader. 

Med vår Kärnkompetens och expertis inom affärsområdet har vi fokuserat oss på att utforma komplexa systemlösningar för brandsäkerhet och energieffektivisering inom byggnader.

Vi hjälper våra kunder med systemhandlingar, beräkningar, bygghandlingar samt leverans och montage av produkter för att säkerställa maximal energieffektivisering och mervärde för våra kunder.