• Allt inom solskydd och solskyddstyrning

Campus Valla i Linköping

Studenthuset blir en central mötesplats och tydlig entré för alla som kommer till campus Valla.  Byggnaden kommer att fungera som en mötesplats där studenter,  forskare och anställda samlas för att studera, arbeta och utbyta tankar.

Arkitekt: Linda Mattsson på White Arkitekter
Byggherre: Akademiska hus
Byggbolag:  PEAB Sverige AB

Syrmans EL har projekterat,levererat och installerat produkter för sol och klimatstyrning. Projektet färdigställdes sommaren 2019.

Partners