• Allt inom solskydd och solskyddstyrning

Fruktkorgen

Kv. Frukkorgen
Rådhuset, Kungsholmen, Stockholm

Arkitekt: Per Ahrbom

Syrmans EL har projekterat,levererat och installerat produkter för rökgas och komfortventillation. Projektet färdigställdes sommaren 2009.

Ombyggnaden nominerades till Årets Stockholmsbyggnad 2010.

Partners