• Allt inom solskydd och solskyddstyrning

J-sjukhuset i Uppsala

Uppdragsgivare: Landstingsservice i Uppsala län
Generalentreprenör: Skanska Sverige AB
Verksamhet: Vårdbyggnad & behandlingsavdelning
Arkitekter: White Arkitekter AB
Bruttoarea: 60 000 kvm

Syrmans EL har projekterat,levererat och installerat produkter för sol och klimatavskärmning. Projektet färdigställdes vintern 2019.

Miljöbyggnad guld

Partners