Kv. Albano

Campus Albano ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för studenter och forskare.

Byggstart: 2016
Första inflyttning: 2020
Hyresgäst: Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
Verksamhet: Utbildningslokaler och student- och gästforskarbostäder
Arkitekter: BSK Arkitekter, Christensen & Co Arkitekter, Cedervall Arkitekter AB, Nivå landskapsarkitekter
Bruttoarea: 70 000 kvm
Ort: Stockholm
Campusområde: Frescati

Syrmans EL har fått till uppgift att projektera, leverera och installera produkter och tjänster för sol- och klimatavskärmning.