• Allt inom solskydd och solskyddstyrning

Kv. Albano

Campus Albano ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för studenter och forskare.

Byggstart: 2016
Första inflyttning: 2020
Hyresgäst: Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
Verksamhet: Utbildningslokaler och student- och gästforskarbostäder
Arkitekter: BSK Arkitekter, Christensen & Co Arkitekter, Cedervall Arkitekter AB, Nivå landskapsarkitekter
Bruttoarea: 70 000 kvm
Ort: Stockholm
Campusområde: Frescati

Syrmans EL har fått till uppgift att projektera, leverera och installera produkter och tjänster för sol- och klimatavskärmning.

Partners