• Allt inom solskydd och solskyddstyrning

Life City

Mitt i Hagastadens framväxande life science-kluster, ovanpå E4:an, bygger vi Life City - ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård och forskning. Visionen för Life City är en scen och en mötesplats för näringsliv, forskning, vård- och omsorg, där företag får tillgång till all den dynamik och kompetens som nu samlas inom ett begränsat område.

Syrmans EL skall projektera, leverera och installerat produkter för sol- ock klimatavskärmning

Projektet skall färdigställas under vintern 2021.

Partners