• Allt inom solskydd och solskyddstyrning

Neo, Medicinaren

Hemsö och SveaNor har tillsammans uppfört ett utbildnings- och forskningscenter bredvid Karolinska Universitetssjukhuset i Flemingsberg i Huddinge kommun. 
Den första byggnaden som stod klar hösten 2016 har fått namnet Technology and Health. 
Byggnad nummer två har fått namnet Neo och byggnationen och färdigställdes under hösten 2017.

Byggherre: Hemsö
Arkitekt: Tengbom Arkitekter
Byggbolag: Veiddikke

Syrmans EL har projekterat,levererat och installerat produkter för sol och klimat avskärmning samt rökgas- och klimatventillation.
Projektet färdigställdes hösten 2017.

Partners