• Allt inom solskydd och solskyddstyrning

Motorcontroller

2019-08/1565782023_bild-paa-sidan
2019-08/1565782029_bild-foer-laenken

Översikt

Beroende av vilket styrsystem eller styrningsbehov, använder man olika typer av Motor Styr Enheter (MSE)
(MSE) tar emot styr kommandon från solskyddsstyrsystemet behandlar kommandot och styr den aktuell enheten.

Waremas motorstyrning är alltid ansluten upp mot motorn och är utrustad i alla typer för montering med inbyggda säkringar för skydd av olika anslutna enheter.

Partners