• Allt inom solskydd och solskyddstyrning

Sankt Göran Sjukhus

Sankt Görans plan 1, Stockholm
Arkitekt: Arkitema , Cedervall
Byggherre: Locum AB
Byggbolag: Skanska Sverige AB

Projektet har ett arkitektoniskt fokus på integrering av den stora byggnadsvolymen i stadsmiljön samt med de befintliga sjukhusbyggnaderna. Samtidigt är uppdraget att säkerställa att den större volymen inte sker på bekostnad av patientfokus. Komplexiteten i uppdraget är stort både vad gäller stadsbyggnadsfrågan, inplacering av verksamheter i nya och gamla lokaler med goda samband och att med delvis låga våningshöjder rymma tekniskt avancerad utrustning.

Syrmans EL skall projektera, leverera och installerat produkter för sol- ock klimatavskärmning
Projektet skall färdigställas under sommaren 2020.

Partners