• Allt inom solskydd och solskyddstyrning

Segerstedshuset

Arkitekt: 3XN
Campusområde: Blåsenhusområdet, Uppsala
Byggherre: NCC

Syrmans EL har projekterat,levererat och installerat produkter för Sol och klimatavskärmning samt rökgas- och komfortventillation.

Projektet färdigställdes sommaren 2018.

Partners