• Allt inom solskydd och solskyddstyrning

Ulls hus

I Ulls hus finns SLU:s centrala ledning och administration, tre institutioner samt Centrum för biologisk mångfald. Här finns också gemensamma undervisningslokaler samt ett servicecenter för att ta emot besökare och stå till tjänst för studenter och personal.

Byggherre: Akademiska hus AB 
Arkitekt: Whith arkitekter
Byggbolag: PEAB Sverige AB


Syrmans EL har projekterat,levererat och installerat produkter för sol och klimat avskörmning. Projektet färdigställdes sommaren 2015.

Utmärkelser: Nominerad för Årets Byggnad 2016 och Sten Awards 2015

Partners